9 февр. 2012 г.

Kísértet (Ghost)Ez nem álom, nincs belőle ébredés, - Its not a dream, not awake from it
Két világ közt nincsen fény és nincs sötét. - Between two worlds not exist light and dark
Az égre nézek, de hol vannak a csillagok? - I look up to the sky, where are the stars?
Mindent látok, de belül mégis vak vagyok. - I se everything, but inside me im blind


Ébren alszom, álmok nélkül álmodom. - I sleep awaken, i dream without dreams
Úton járok, de hová lépek, nem tudom. - I walk on a road, but where i step, i dont know
A pokol tüze soha nem égethet el, - The fire of hell never burn me
Törött szárnnyal nem repülhetek innen el. - I cant fly away from here with broken wings

Ref:
Minden éjjel, ha aludni térsz, - Every night, when you go to sleep,
És egy imát mondasz a lelkemért, - And say a pray for my soul
Én hallom, hiszen nem mentem el, - I hear, because i dont went away
De itt sem vagyok, hogy veled legyek. - But im not here too, to be with you
Én vagyok az álom - Im the dream.

Nem éget úgy semmi, mint az örök fagy, - Nothing burn like the everlast ice
Minden éjjel, ha az alvó nap magamra hagy. - Every night, when the sleeping sun leave me alone
Itt bolyongok, mert sorsom örök kárhozat, - I walk here, because my fate is everlast damnation
Rettegsz tőlem, de én vagyok az áldozat. - You fear from me, but im the victim

Késő már, nem élek és nem halok, - Its too late, im not live and not dead
Szólnék hozzád, de hangomat már nem hallod. - I wish to speak to you, but you not hear me
Soha többé nem hívsz engem, jól tudom, - You never call me, i know it well
Két világ közt sehová se tartozom. - Between two worlds, i not part of them anymore.


Translated by AS aka Firynn

Комментариев нет:

Отправить комментарий